Privacy:
Www.asjes.com en eigenaar garanderen de privacy van gegevens, tegen spybots, webcrawlers en andere ongenodigden. Het is voor deze indringers niet mogelijk om de database direct te benaderen. De gegevens kunnen alleen door de website zelf getoond worden. Alle gegevens, in de database, zijn door de personen zelf aangereikt of op het internet gevonden in openbare bronnen. Derhalve kan www.asjes.com en eigenaar niet aansprakelijk gesteld worden i.v.m. privacywet overtreding.

Copyright:
Alle op deze site afgebeelde gegevens, zoals -maar niet beperkt tot- teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door www.asjes.com en eigenaar. Ze worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in aangepaste vorm) te kopiŽren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van www.asjes.com en eigenaar.

Disclaimer:
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Informatie op deze website
Www.asjes.com en eigenaar, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Www.asjes.com en eigenaar wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Www.asjes.com en eigenaar behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website
Www.asjes.com en eigenaar kan niet instaan voor de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Www.asjes.com en eigenaar kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van storingen of onderbrekingen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden of het uitwisselen van informatie via het internet tussen www.asjes.com en eigenaar en haar gebruikers.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar andere websites of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Www.asjes.com en eigenaar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Www.asjes.com en eigenaar behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beŽindigen.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij www.asjes.com en eigenaar of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, te verveelvoudigen, openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke toestemming van www.asjes.com en eigenaar.

Virussen
Www.asjes.com en eigenaar garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.